EU version

Inflácia a vysoké ceny energií majú výrazný vplyv na hospodárenie ZSSK

Inflácia a vysoké ceny energií majú výrazný vplyv na hospodárenie ZSSK
foto: Facebook: ZSSK/Inflácia a vysoké ceny energií majú výrazný vplyv na hospodárenie ZSSK
01 / 01 / 2023

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) by podľa očakávania mala v roku 2022 prepraviť spolu cez 67 miliónov cestujúcich.

Za jedenásť mesiacov svojimi vlakmi previezla takmer 62 miliónov osôb, z toho vyše 21 miliónov bezplatne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prepravila o 19,4 milióna viac cestujúcich, čo je nárast zhruba o 46 %. Národný vlakový dopravca plánoval v roku 2022 vyrovnané hospodárenie a tento plán pravdepodobne dodrží.

Dôvodom je, okrem úsporných opatrení prijímaných v priebehu roku, aj zvýšená kompenzácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu na sanáciu finančného dopadu externých negatívnych vplyvov,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Išlo o výpadky vlastných príjmov spoločnosti pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu, náklady súvisiace s protipandemickými opatreniami, ako aj zvýšené náklady v súvislosti s poskytovanou humanitárnou pomocou odídencom z Ukrajiny a tiež finančný dopad nadinflačného rastu cien nakupovaných tovarov a služieb. Na hospodárenie ZSSK majú tiež výrazný vplyv inflácia a vysoké ceny energií. Súvisí to najmä s nakupovaním trakčnej elektrickej energie a trakčnej nafty, ale aj s rastom cien elektriky, zemného plynu a tepla. Dopravca v tejto oblasti v aktuálnom roku zaznamenal medziročné zvýšenie nákladov, v súčasnosti odhaduje vplyv rastúcej inflácie vo výške 12,7 milióna eur.

Na základe rokovaní, medzi nami a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, v rámci ktorých sme preukázali opodstatnenosť a výšku požadovanej sumy, bol našej spoločnosti navýšený rozpočet práve za účelom eliminovania týchto vplyvov v požadovanej výške,“ priblížil Kováč s tým, že ZSSK má tak zabezpečené prostriedky na elimináciu inflačných vplyvov do konca roka 2022. „O financovaní dopadov v roku 2023 sa momentálne rokuje a ich riešenie by malo byť súčasťou rozpočtu verejnej správy pre rok 2023, poznamenal.

Prioritou spoločnosti pri cestovaní vo vlakoch ostáva bezpečnosť a komfort cestujúcich, preto neplánuje znižovať teplotu vo vlakoch v zimných mesiacoch, aby ušetrila na energiách. ZSSK sa zamerala na zefektívnenie systémov vykurovania vo svojich budovách, aby bola požadovaná teplota na pracoviskách len počas pracovnej doby zamestnancov, v ostatnom čase sú vykurovacie systémy nastavené na útlmový režim.

Zároveň bude vykonávaná zvýšená kontrola na zatváranie okien, dverí, brán, zhasínanie svetiel a celkovo zamedzovaniu únikom tepla, plytvania vodou a energiami. Vo zvýšenej miere bude vykonávaná osveta pre zamestnancov v oblasti šetrenia energií vzhľadom k súčasnej energetickej kríze,vysvetlil Kováč a dodal, že zintenzívnia prípravu projektov investičného charakteru pre oblasť energetickej efektívnosti.

ZDROJ: webnoviny.sk

Tagy