EU version

Hospodářská komora se stala partnerem SŽ pro vysokorychlostní tratě. Cílem je zrychlit a zlevnit výstavbu

Hospodářská komora se stala partnerem SŽ pro vysokorychlostní tratě. Cílem je zrychlit a zlevnit výstavbu
foto: Redakce/VRT
06 / 07 / 2023

Hospodářská komora ČR aktivně vstoupila do procesu plánované výstavby vysokorychlostních železnic v ČR a na žádost Správy železnic se stala partnerem v prosazování legislativních, finančních a všech dalších změn potřebných k urychlení výstavby vysokorychlostních železnic v ČR.

Od března 2023 uspořádala Dopravní sekce Hospodářské komory ve spolupráci s Fórem pro udržitelnou mobilitu celkem sedm expertních kulatých stolů věnovaným rizikům výstavby, bariérám v právním řádu i jeho aplikaci, kompenzacím pro občany a obce dotčené výstavbou, dopravnímu modelu na nové síti, různým možnostem evropského a národního financování včetně PPP projektů a také synergickým efektům, které tento projekt přinese ekonomice ČR jako celku, regionálnímu rozvoji a životnímu prostředí.

Poslanecká sněmovna se v nejbližší době bude zabývat novelizací zákona 416/2009 Sb. Jedná se o Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Výstavba všeho druhu se v České republice potýká s mnoha problémy způsobenými především právním nastavením rámce procedur pro územní a stavební řízení a vypořádáním se zájmy ochrany přírody. Hospodářská komora ČR trvale upozorňuje na to, že stávající situace je neúnosná, délka řízení je pro investory nejen dlouhá, ale nepředvídatelná a investiční výstavba se tím násobně prodražuje.

Vysokorychlostní železnice zcela zásadně mění podobu veřejné dopravy v zemi a napojí Česko na všechny sousední země a celou Evropu. Díky radikálnímu zkrácení času spojeným s cestováním se VRT stanou páteří dopravy v zemi a Česká republika křižovatkou moderní evropské dopravní infrastruktury.

Na vysokorychlostní vlaky zpravidla navazuje další doprava – regionální vlaková, autobusová a městská, terminály se stanou novými dopravními a hospodářskými centry regionů a také letecká doprava se přiblíží cestujícím. Díky liberalizaci železničního trhu v Evropě umožní vysokorychlostní tratě využít různé dopravní modely – dálkovou a mezinárodní dopravu lépe propojit s vnitrostátní dopravou.

Od roku 2021 je plánovaná středoevropská síť VRT a její napojení Krušnohorským tunelem na Německo je součástí prioritní infrastrukturní evropské sítě TEN-T, která je zpravidla spojena také s prioritním spolufinancováním z EU.

Tagy