EU version

Hledáte práci na železnici? Největší hráči na trhu spouští nábor

Hledáte práci na železnici? Největší hráči na trhu spouští nábor
foto: Archiv/Hledáte práci na železnici? Největší hráči na trhu spouští nábor
09 / 12 / 2022

Železniční sektor je dlouhodobě poddimenzovaný z hlediska HR, odborníků na železnici je stále málo, a tak není divu, že nové zaměstnance hledají nejenom dopravci, ale i opravny nebo výrobci kolejových vozidel

ČD Cargo a METRANS například dloudoboě hledají nové strojvedoucí, jejichž nedostatek byl jedním z nejzásadnějších témat železniční dopravy v tomto roce. Právě nedostatek strojvedoucích a zároveň bezpečný provoz na české železnici je jednou z největších výzev pro všechny dopravce. Strojvedoucí tak mnohdy čekají zajímavé podmínky, například náborový příspěvek.
ČD Cargo v současné době poptává strojvedoucího s působištěm v Ústí nad Labem. Požadavky pro tuto konkrétní pozici jsou následovné:

  • Strojvedoucí musí být zdravotně způsobilý splňovat zdravotní způsobilost dle vyhlášky č.101/1995 Sb.), kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy a ustanovení Vyhlášky č. 79/2013 Sb., pro zaměstnance pracujícího v noci. Strojvedoucí může mít brýle, hraniční hodnoty posoudí oční lékař v rámci vstupní lékařské prohlídky absolvované po pohovoru bez Vaší finanční spoluúčasti v našem smluvním lékařském zařízení
  • Strojvedoucí musí být psychicky odolný vůči stresu a zátěži, což je v případě uchazečů bez licence zajištěno, bez Vaší finanční účasti, v rámci dopravně psychologického vyšetření podle ustanovení § 8 Vyhl. č.101/1995 Sb.
  • Uchazeč bez licence musí doložit výpisem z evidence rejstříku trestů spolehlivost k řízení vozidla (viz ustanovení § 46 Zákona o drahách); v případě nástupu do zaměstnání uhradíme správní poplatek za jeho vystavení. 

Není to však jediná pozice, ČD Cargo hledá také Svářeče v Jihlavě, Vozmistry v Lovosicích, Opraváře kolejových vozidel v Brně a mnoho dalších. 

Nedostatek zaměstnanců trápí i železniční infrastrukturu - Správa železnic hledá nejvíce pracovních míst zejména v Praze a to například na pozicích Projektankta, Síťového inženýra nebo IT Architekta
CZ loko nezůstává pozadu, na svém webu poptává pozice především v Jihlavě a v České Třebové - například Vedoucího skladů a logistiky v Jihlavě nebo Mistra v České Třebové

Nevyhnulo se to ani Českým drahám, které aktuálně vydaly výběrové řízení na 3 pozice - Ředitel(ka) Oblastního centra údržby Východ, Ředitel(ka) Oblastního centra Střed a Člen(ka) představenstva Dílny pro opravy vozidel, a. s.

Zaměstnanecký deficit je dlouhodobý problém v mnoha dopravních společnostech, jež se snaží vyřešit například náborovými programy pro studenty. Nedostatek zaměstnanců v železničním sektoru je jedno ze zásadních témat, neboť železnice je jediný způsob dopravy, který je podporovaný EU a je ekologický. Železnice je, nebo měla by být, perspektivou nás všech do budoucna.

Tagy