EU version

Freightliner PL v TOP15 nejlepších pracovištích v Polsku!

Freightliner PL v TOP15 nejlepších pracovištích v Polsku!
foto: Freightliner/Facebook/Freightliner
06 / 06 / 2021

Freightliner PL v roce 2021 uznán v žebříčku jako jedno z 15 nejlepších pracovišť v Polsku, který již už několik let provádí institut Great Place to Work®.

Toto uznání je výsledkem změn zahájených ve druhé polovině roku 2018, kdy se představenstvo FPL společně s personálním oddělením a externími odborníky z agentury employer branding OK Super zaměřila primárně na organizaci a kulturu v Freightliner PL. Na základě tohoto přezkumu společnost zahájila řadu iniciativ vytvářejících ještě lepší pracoviště. Do aktivit se zapojili všichni zaměstnanci FPL, kteří se stali spolutvůrci a spoluvedoucí kampaně #NAJSILNIEJSI pod heslem „Skutečná síla spočívá nejen ve stroji. Je to také lidský charakter a zkušenost. “ Jedná se o originální strategii employer branding zaměřena na mezi ostat. na nábor nových zaměstnanců do společnosti (hlavně strojvedoucí).

Efekty kampaně velmi dobře hodnotili jak samotní zaměstnanci, tak nezávislí odborníci, o čemž svědčí řada ocenění: Employer Branding Excellence Award 2019, Siła Przyciągania – Magnes 2019, Employer Branding Stars 2019, velmi prestižní Effie 2020 a dva certifikáty Great Place to Work udělené v letech 2019-20 a 2020-21.

Justyna Wyka, vedoucí odděleni HR FPL: „Jsme velmi potěšeni neustálým a dynamickým zvyšováním hodnocení spokojenosti našich zaměstnanců za poslední dva roky. Vysoké 15. místo v žebříčku GPTW Best Workplaces 2021 je velmi důležité, protože, díky svým hodnocením o společnosti rozhodli naši zaměstnanci. 86% zaměstnanců hodnotilo FPL jako nejlepší místo pro práci, s tržním průměrem 54%. Vytváříme organizaci, kde jsou nejdůležitější lidé, ve které se nebojíme výzev a záleží nám nejen na dobrých výsledcích a pracovních standardech, ale také na atmosféře a pohodě všech zaměstnanců. Programy dobrovolnictví a rozvoje soukromých vášní # Nejsilnější jsou obzvláště dobře přijímány. Tyto změny a úspěchy jsou velmi motivující a zavazují dosáhnout ještě výše. A pozitivní zpětná vazba od zaměstnanců Freightliner PL dává naší práci další význam “.

Freightliner PL se účastní těchto průzkumů od začátku roku 2019. V říjnu 2020 zjistilo 86% zaměstnanců FPL v anonymním průzkumu Trust Index ©, že jejich pracoviště je jedinečné. Tento ukazatel vzrostl z 56% v únoru 2019 na 73% v říjnu 2019. Výsledek 86% v posledním čtvrtletí obtížného pandemického roku 2020 si zajistil místo mezi nejlepšími zaměstnavateli v Polsku.

Mezi dalšími dopravci v Polsku, Freightliner vyčnívá mimo jiné tím, že společnost zahájila svoji činnost na základě zcela nových kolejových vozidel. Společnost získala výhodu díky inovativním tahům. Jako první v Polsku zavedla ve velkém měřítku dieselovou lokomotivu JT42CWR a jako první zahájila masivně přeshraniční vlaky bez změny  trakčního vozidla na hraniční stanici. Freightliner také drží polský rekord v hrubé hmotnosti pravidelně jezdícího nákladního vlaku poháněného jedinou dieselovou trakcí - 4 880 tun.

Freightliner PL poskytuje služby železniční nákladní dopravy v Polsku a Německu i v přeshraničním provozu pomocí moderních vozového parku. Specializuje se na přepravu kameniva pro stavbu silnic, železnic, letišť a dalších investic do infrastruktury, kontejnerů na intermodálních trasách i zemědělských, ocelářských a uhelných produktů. Společnost zaměstnává více než 300 lidí a generuje roční výnosy ve výši přibližně 300 milionů PLN. Freightliner PL patří do amerického koncernu Genesee & Wyoming, který zaměstnává přes 7500 zaměstnanců po celém světě, jehož majoritním akcionářem je přední světový investiční fond Brookfield.

Tagy