EU version

FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii

FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii
foto: Alstom; Tisková zpráva/FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii
06 / 10 / 2023

Společnost FNM, klíčová integrovaná skupina v oblasti udržitelné mobility v Lombardii, společně s výrobcem Alstom, světovým lídrem v oblasti inteligentní a udržitelné mobility, představila vlak Coradia Stream poháněný vodíkem, který předznamenává začátek nové éry osobní železniční dopravy v Itálii. Akce proběhla v rámci výstavy EXPO Ferroviaria 2023. Vlak bude uveden do komerčního provozu v oblasti Valcamonica mezi koncem roku 2024 a začátkem roku 2025, a to na neelektrifikované trati Brescia-Iseo-Edolo společnosti FERROVIENORD, na níž železniční dopravu provozuje společnost Trenord. Stane se tak v rámci projektu H2iseO, jehož cílem je vytvořit první “vodíkové údolí” v Itálii v oblasti Brescia. Vlak Coradia Stream s vodíkovým pohonem splňuje evropský cíl snížit do roku 2050 emise oxidu uhličitého o 100 % a je v Itálii vůbec prvním vlakem vybaveným vodíkovými palivovými články s nulovými přímými emisemi CO2 s celkovou kapacitou 260 míst a dojezdem více než 600 km.

Slavnostní ceremonie se zúčastnili Matteo Salvini, Místopředseda vlády a ministr dopravy, Alessandro Morelli, náměstek tajemníka vlády a zástupci regionu Lombardie. Během akce promluvili také prezidenti společností FNM Andrea Gibelli, FERROVIENORD Fulvio Caradonna, Trenord Federica Santini, CEO a generální manažer FNM Marco Piuri, prezident společnosti Alstom pro evropský region Gian Luca Erbacci a generální ředitel Alstom Italy a prezident a CEO Alstom Ferroviaria Michele Viale.

Událost navazuje na dohodu, kterou společnosti FNM a Alstom podepsaly v listopadu 2020 a na jejímž základě bude společnosti Trenord dodáno šest vlaků na vodíkové palivové články s opcí na dalších osm. Zahájení provozu vodíkového vlaku je součástí projektu H2iseO Hydrogen Valley.

Cílem projektu H2iseO, který podporují společnosti FNM, FERROVIENORD a Trenord, je vybudovat v regionu Valcamonica hospodářský a průmyslový řetězec dodávek vodíku se základem položeným v odvětví dopravy, zahájit energetickou přeměnu území a přispět k regulaci uhlíkových emisí významné části místní veřejné dopravy. Jedná se o vysoce inovativní projekt, který mimo jiné počítá s výstavbou tří závodů na výrobu, skladování a distribuci obnovitelného vodíku bez emisí CO2 (v Brescii, Iseu a Edolu), a také s budováním sítě 40 vodíkových autobusů, které nahradí celý vozový park využívaný společností FNM Autoservizi.

Nové vlaky na vodíkový pohon vycházejí z modelu jednopodlažního regionálního vlaku Coradia Stream společnosti Alstom, který je určen pro evropský trh a který společnost Alstom vyrábí v Itálii. Vodíkem poháněný vlak Coradia Stream zachová vysokou úroveň komfortu, který cestující ocenili již u jeho elektrické verze, a bude poskytovat stejný provozní výkon jako dieselové vlaky, včetně dojezdu. Coradia Stream poháněná vodíkem může jezdit na neelektrifikovaných tratích jako náhrada za vlaky na fosilní paliva a nabízí komfortní a tiché cestování srovnatelné s ostatními elektrickými modely Coradia, navíc ale s dojezdem více než 600 kilometrů.

Vlak byl vyvinut a vyroben především v závodech společnosti Alstom v Itálii. Konkrétně o vývoj, certifikaci, výrobu a testování se postaral závod Savigliano, v závodě Vado Ligure byla instalována technologicky inovativní vodíková část, další komponenty dodal objekt Sesto San Giovanni a v závodě v Boloni probíhal vývoj signalizačního systému. Část komponentů vlaku dodává také výrobní závod společnosti Alstom Czech Republic v České Lípě.

Alstom

„Jsme hrdí na to, že zde dnes můžeme společně s FNM představit první vlak na vodíkový pohon, který bude uveden do provozu na italské železnici. Projekt, který představuje významný pokrok pro celý železniční sektor a potvrzuje roli společnosti Alstom v předvídání a formování budoucnosti mobility pomocí nových, vysoce udržitelných dopravních řešení,“ říká o projektu Michele Viale, generální ředitel společnosti Alstom Italy a prezident a CEO společnosti Alstom Ferroviaria. „Vodíkový vlak bude klíčovou součástí prvního vodíkového údolí v Itálii, které se nachází ve Valcamonice na neelektrifikované trati Brescia-Iseo-Edolo, a nahradí současné dieselové vlaky.“

„Dnešní událost představuje milník na cestě, kterou skupina FNM zahájila v listopadu 2020 s projektem H2iseO,“ vysvětluje prezident FNM Andrea Gibelli. „Jedná se o vysoce inovativní projekt, který klade důraz na sociální, ekonomické, geografické, environmentální a dopravní rozměry a má velkou hodnotu z hlediska udržitelnosti, protože nám umožňuje využít již existující železniční infrastrukturu uvedením nových vodíkových vlaků, které jsou schopny snížit emise, přispět k snížení uhlíkové stopy dopravy v údolí a zajistit větší komfort pro cestující. Kromě toho bude mít vytvoření hospodářské a průmyslové oblasti založené na vodíku, počínaje železniční mobilitou, ale nejen ní, pozitivní dopad na ekonomiku a zaměstnanost v oblasti.“

„Společnost FERROVIENORD usilovně pracuje na výstavbě závodů a souvisejících prvků infrastruktury v rámci příprav na testovací fázi vlaku a jeho komerční provoz,“ zdůraznil prezident společnosti FERROVIENORD Fulvio Caradonna, „Vše probíhá s maximálním důrazem na bezpečnost a udržitelnost, jinak to ostatně ani být nemůže. Vývoj projektů a výstavba díla se z tohoto hlediska řídí přísnými předpisy.“

Alstom

„Těžká doprava je první oblastí využití vodíku,“ uvedl Marco Piuri, generální ředitel společnosti Trenord a generální ředitel skupiny FNM. „Premiéra využití této technologie v oblasti, která už z povahy věci spojuje znamená, že se její přínos projeví nejen v jednotlivých projektech, ale rozšíří se i do dalších oblastí. Mám na mysli průmyslová odvětví a služby, ve kterých se může vodíková síť angažovat. To je to, čeho chceme s H2iseO dosáhnout: chceme, aby byla škálovatelná, i daleko za rámcem železniční a autobusové dopravy. Jedině to nám umožní skutečně přivést vodíkové údolí k životu. H2iseO je krokem na dlouhé cestě cestě: v posledních letech jsme ve Valcamonice postupně obnovovali vozový park, přešli jsme ze starých dieselových vozů na modernější vozy ATR, které jsou výkonnější a méně znečišťují životní prostředí, a nakonec na vodík. Co to znamená? Že budeme projíždět vesničkami a vypouštět vodní páru namísto kouře, který se tu vznášel před několika lety.“

Federica Santini, prezidentka společnosti Trenord, dodává: „Udržitelnost je naším cílem a také naší cestou. Vlak na vodíkový pohon je stavebním kamenem této cesty, která je součástí každodenního pokroku společnosti Trenord. Udržitelnost pro nás znamená využívání procesu společných inovací, v souladu s různými vlastnostmi našeho ekosystému, k rozvoji propracovaných projektů, které zlepšují firemní kulturu, formují průmyslové procesy a přinášejí řešení v souladu s ochranou životního prostředí, šetřením energie a využíváním technologií ve prospěch občanů. Vodíkový vlak, spolu s dalšími více než 200 novými vlaky a digitalizací prodejních systémů, se dnes stává středobodem této ideální cesty firemního růstu, která slouží především udržitelnému životu našich zákazníků – cestujících.“

Společnost Alstom je dodavatelem a technickou podporou skupiny FNM již více než 15 let. Během této doby se Alstom podílel na provozu a údržbě více než 100 jednopodlažních vlaků EMU, včetně 60 jednotek Coradia Stream a 90 lokomotiv E464.

Jak funguje vodíkový vlak?

Hlavním zdrojem energie je mezivůz nazvaný "Power Car", v němž se nachází srdce vodíkové technologie. Energie je dodávána chemickou reakcí vodíku (uloženého v nádržích) s kyslíkem ze vzduchu, aniž by se do atmosféry uvolňoval oxid uhličitý. Vysoce výkonné lithium-iontové baterie uchovávají energii, která je později využívána ve fázích akcelerace k podpoře vodíkových článků a zajištění úspory paliva.

Zdroj: Alstom

Tagy