EU version

Exkluzivně: Zkušební centrum VUZ Velim slaví 60 let

Exkluzivně: Zkušební centrum VUZ Velim slaví 60 let
foto: RAILTARGET/Exkluzivně: Zkušební centrum VUZ Velim slaví 60 let
03 / 06 / 2023

Zkušební okruh Velim slaví kulaté 60. narozeniny provozu a redakce RAILTARGET si tuto událost nemohla nechat ujít. Celý program začal krátkou prezentací více než půl století dlouhé historie. Během dne se hostům věnovali a po areálu nás provedli generální ředitel Martin Bělčík, obchodní ředitel Ondřej Machálek a provozní ředitel zkušebnictví Miloš Klofanda. Celá akce byla završena zkušební jízdou vlaku na velkém i malém okruhu.

O výstavbě vhodné zkušební železniční trati se mluvilo již v 50. letech dvacátého století. Hlavní rozhodnutí nicméně padlo až roku 1960, kdy se ministerstvo dopravy rozhodlo o podobě okruhu ve Velimi a začali prosinci začala první stavba. V červenci 1963 byla trať velkého železničního okruhu uvedena do provozu. V prosinci roku 1965 byla trať zelektrifikována a o dalších 6 let později se zahájil provoz také na malém železničním okruhu. Velký okruh má délku 13,2 km, zatímco malý pouze 3,5 km. Maximální sklon trati po celé délce činí 0,2 %. Dnes se zde testují kolejové vozy nejen z celé Evropy, ale také zbytku světa.

Následovala zajímavá prohlídka celého areálu. Začalo se u haly HPZ 2 z roku 2012, která slouží například ke kvazistatickým testům (odolnost proti vykolejení). Hala je v provozu neustále, stejně jako většina ostatních stanovišť. Od začátku testování se totiž nesmí celý proces zastavit, jinak by se musela zkouška opakovat od začátku. Doba otestování jednoho vlaku se pohybuje okolo půl roku. Nicméně těchto šest měsíců umožní provoz po přibližně 25 let. Dále se výklad přesunul do testovacího prostoru pro komponenty kolejových vozidel. Základem testování zde jsou statické, dynamické a únavové testy rámů podvozků, zkušebních náprav, ložisek a upevnění kolejnic a dalších součástí. Testy trvají od pár minut až po několik měsíců.

Prohlídka pokračovala kolem napájecího zdroje, přes nejstarší budovu areálu, která stojí již 100 let před zprovozněním VUZ, až k pracovišti zkušebního zařízení systému vlakového zabezpečení ETCS, neboli evropského vlakového zabezpečovače. Cílem zavedení tohoto nového zabezpečovacího systému je sjednocení všech tratí v Evropě a zjednodušení globalizace železniční dorpavy. Všechna nová vozidla, jezdící na vyšší než regionální úrovni, již musí být tímto systémem vybavena. Zkušební centrum samo vlastní tři vozidla, která se běžně používají k testování. Nejmodernější je čtyřsystémová lokomotiva Siemens Vectron, která po systémové úpravě může dosáhnout rychlosti až 210 km/h. Dále je zde lokomotiva 124 od výrobce ČKD, která přes své stáří z roku 1971 dosahuje rychlosti až 200 km/h, a historicky možná nejzajímavější dieselová lokomotiva Kyklop z roku 1974. Jedná se o nejrychlejší dieselovou lokomotivu u nás, která jezdí na okruhu rychlostí až 174 km/h. Oslava byla zakončena zkušební jízdou vlaku na velkém i malém zkušebním okruhu.

Tagy