EU version

Exkluzivně: Vedení LIBERTY poslalo dopis všem zaměstnancům. Známe jeho obsah

Exkluzivně: Vedení LIBERTY poslalo dopis všem zaměstnancům. Známe jeho obsah
foto: LIBERTY Ostrava / Public domain/LIBERTY Ostrava
10 / 11 / 2023

Nové vedení v čele s Victorem Theunsem rozeslalo zaměstnancům LIBERTY Ostrava otevřený dopis. Redakce RAILTARGET Vám exkluzivně přináší jeho obsah.

Na začátku dopisu, který byl rozeslán všem zaměstnancům je uvedeno, že ostravská huť prochází nelehkým obdobím, kdy výrazně klesají ceny jejich výrobků. Nové vedení huti má za to, že za celou situaci může nepříznivá situace na trhu a dovoz levné oceli do Evropy. Důsledkem toho je, že společnost v současné době hospodaří se ztrátou. Zástupci společnosti momentálně pracují na řešení těchto problémů. „Snižujeme náklady, kde můžeme, zaměřujeme se na nezbytné výdaje a zvažujeme všechny možnosti, které nám umožní ochránit podnik, pracovní místa a rodiny, které jsou na něm závislé,“ konstatovali v dopise.

Vedení společnosti LIBERTY v dopise zmiňuje důvod, proč musela být v září letošního roku uzavřena koksárenská baterie č.11. Důvodem bylo její stáří a velmi vysoké náklady na provoz. V době, kdy firma zápasí se ztrátami a objem její výroby značně klesl se to zdálo jako rozumné východisko. Pokud se situace na trhu zlepší, hodlají koks potřebný pro výrobu nakoupit levněji odjinud. Uzavření koksárenské baterie představovalo hrozbu pro zaměstnance hutě, kteří se obávali o svá pracovní místa.

„Jsme rádi, že se nám podařilo udržet některé zkušené zaměstnance, kteří zde pracovali, a to díky spolupráci s odbory, změnit rozvržení směn na koksovně nebo přesunout lidi do jiné části našeho podniku,“ uvedlo vedení v dopise. Společnost by měla do budoucna nastoupit na změnový plán GREENSTEEL, který časem povede k ukončení veškerého koksárenského provozu. Pro elektrické obloukové pece není koks zapotřebí. „Budeme spolupracovat s vládou a našimi odbory, abychom tento proces efektivně zvládli,“ oznámilo vedení.

LIBERTY Ostrava / Public domain

Vedení LIBERTY Ostrava v dopise upozornilo na fakt, že se v současné době snaží omezit výrobu produktů, které přináší nulové zisky a zároveň posuzují výrobní náklady jednotlivých závodů. Podnik má za to, že jim to umožní přijímat správná rozhodnutí ohledně plánování a budoucí výroby. Doufají, že jakmile se situace na trhu zlepší, jejich rozhodnutí povedou ke zvýšení ziskovosti.

V nedávné době byla ostravská huť kvůli nedostatečné poptávce nucena odstavit vysokou pec č.3. Jednalo se o poslední aktivní pec v celém areálu. Této skutečnosti jsme se již dříve věnovali zde. Vypnutí by mělo být pouze dočasné. Během odstávky jsou v plánu menší opravy a údržby, které mají zajistit lepší stabilitu a spolehlivost pece.

„Během tohoto období je zachována plná zaměstnanost, objednávky zákazníků jsou realizovány na válcovnách, jež zůstávají v provozu,“ komentuje v dopise vedení ostravské huti. K plnění zakázek využívají utvořené zásoby. Znovu zprovoznění vysoké pece by mělo být uskutečněno do dvou týdnu od jejího odstavení. Pozastavení výroby ve vysoké peci není jediným, které vedení uskutečnilo. Z provozu byla kvůli neziskovosti odstavena i válcovna drátů.

Na konci října se odborům dostal do rukou návrh nové Kolektivní smlouvy na příští rok. Na vyjádření a případné námitky mají odbory týden. „Očekáváme, že jednání o návrhu mezi zástupci zaměstnavatele a odborů začnou příští týden,“ uvádí zástupci vedení v dopise. Finální verzi smlouvy hodlají dohodnout do konce letošního roku.

Pro celou společnost je hlavním cílem úspěšně překonat tuto nelehkou situaci a následně zapracovat na její ziskovosti a dlouhodobé udržitelnosti, jak zmiňuje management podniku v dopise. „Tento proces nebude snadný, ale musíme i nadále společně bojovat, abychom se dostali zpět do silné pozice,“ v dopise závěrem komentuje vedení LIBERTY.

Jaké budou další kroky, a co si o celém vyjádření myslí zástupci odborů LIBERTY Ostrava bude jasné v nadcházejících týdnech. Napjatou situaci kolem ostravské huti LIBERTY budeme nadále bedlivě sledovat.

Zdroj: LIBERTY Ostrava

Tagy