EU version

Emisní povolenky: Ministerstvo financí mlží. Jaký podíl dostane sektor dopravy?

Emisní povolenky: Ministerstvo financí mlží. Jaký podíl dostane sektor dopravy?
foto: Tomáš Lukašík / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia commons/Budova Ministerstva dopravy
08 / 02 / 2024

Ve hře o podíl z emisních povolenek pro sektor dopravy stále není jasno. Redakce RAILTARGET přináší aktuální informace a exkluzivní vyjádření Ministerstva financí.

Novela zákona týkající se emisních povolenek, kterou předložil ministr životního prostředí předpokládá, že veškeré výnosy z nich musí jít na opatření, která budou mít efekt ve snížení emisí CO2 (Psali jsme zde). V diskusích mezi resorty se nemohla jednotlivá ministerstva shodnout, kdo má peníze spravovat a kontrolovat jejich využívání. A zda je vůbec výnos z emisních povolenek určený pro ČR příjmem státního rozpočtu nebo zda lze tento výnos dělit mimorozpočtově, tedy v jakémsi alokačním úřednickém grémiu jednotlivých ministerstev. Zatím se dle zákona dělí rovným dílem mezi ministerstva průmyslu a životního prostředí. Každé by mělo získat miliardy korun. Co je navíc, zůstává příjmem státního rozpočtu.

Spor byl důvodem, proč vláda začátkem ledna odložila jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami. Zákon bylo ovšem nutné přijmout do konce roku 2023, protože představuje převedení Směrnice EU do české legislativy. Ministr pro legislativu Šalamoun (Piráti) v rozhovoru pro Radiožurnál připustil, že Evropská komise může přistoupit k žalobě na ČR. Nějaký čas ale potrvá formalizace tohoto postupu.

Nadále se vede spor o to, jaký zvolit mechanismus rozdělování výnosů. Ministerstvo financí trvá na tom, že jde o příjem do státního rozpočtu. Ostatní ministerstva chtějí prostředky rovnou směřovat do Státního fondu životního prostředí. Tam chtějí zdroje rozdělit mezi sebe.

Na dotaz redakce RAILTARGET Ministerstvo financí nechtělo blíže komentovat „odborná a navazující politická jednání o podobě tohoto systému“. Sdělilo, že prostředky z Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) je nutné alokovat v souladu se směrnicí EU a zaměřovat je nejenom efektivně, ale i účelně a v kontextu prostředí specifik české ekonomiky.

Navíc není jasné, zda vláda bude pokračovat v diskusi ve formátu „zainteresovaných“ ministerstev. Ohlásili se totiž ministři, kteří ve svých resortech žádná zásadní dekarbonizační opatření plnit nemohou, přesto se chtějí už kvůli koaličnímu formátu diskuse účastnit.

Podnikatelskou sféru až tolik nezajímá, jaký mechanismus vláda přijme. Odvětví zatížená emisními povolenkami, od roku 2027 doprava a bydlení potřebují získat pro svoje budoucí investice do dekarbonizace od vlády záruku, že se s jejich projekty počítá.

Zdroj: redakce RAILTARGET

Tagy