EU version

Dopravní přestup léta: Exnáměstek Sechter posílí dopravní sekci Hospodářské komory. Chci prosazovat zájmy českých firem v EU, řekl pro RT

Dopravní přestup léta: Exnáměstek Sechter posílí dopravní sekci Hospodářské komory. Chci prosazovat zájmy českých firem v EU, řekl pro RT
foto: Archiv/Jan Sechter
09 / 08 / 2022

Místopředsedou dopravní sekce Hospodářské komory ČR se od 1. srpna 2022 stal diplomat a náměstek ministra dopravy v letech 2020-2022, Jan Sechter. Bude mít na starosti dopravní politiku ve vztahu k EU a zahraničí, železnici, letectví a další témata.

Ve své nové pozici bude moci těžit z velmi zajímavé kombinace svých dosavadních zkušeností v diplomacii a dopravě. Jako diplomat působil nepřetržitě od roku 1993 v různých funkcích, mj. jako velvyslanec ČR v Polsku a v Rakousku.

Poté působil dva roky na Ministerstvu dopravy jako náměstek ministra. Tam měl na starosti například středoevropskou spolupráci a jednání s EU k vysokorychlostní železnici a síti TEN-T, dialog se sociálními a hospodářskými partnery ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a ETCS. Řešil také splavnění Labe s Německem a přípravu jednání k výměně přístavního území v Hamburku a důsledky tzv. Green Dealu pro dopravce v ČR.

Díky výše popsaným zkušenostem bude moci Sechter posouvat důležitá dopravní témata jako jsou například digitální automatické spřáhlo nebo výstavba vysokorychlostní železnice. Efektivní řešení těchto otázek totiž vyžaduje nejen znalost oblasti dopravy a technologií. Důležité jsou také diplomatické schopnosti a znalost evropské politiky, fungování Evropské komise, jejích pracovních skupin a evropských dopravních sdružení.

„Chci prosazovat zájmy českých firem v EU. Stojí před námi otázky jako Green Deal, digitální automatické spřáhlo nebo výstavba vysokorychlostní železnice. Je nutné hledat taková řešení, která budou efektivní a konkurenceschopná. Řešení, díky kterým se doprava stane tahounem úspěchu ČR a našich firem v mezinárodním prostředí. Své zkušenosti chci nabídnout ve prospěch ČR a členů Hospodářské komory,“ řekl pro RAILTARGET exkluzivně Sechter.

Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky si mezi své cíle vetkla rozvoj liberálního a tržního prostředí v dopravním podnikání, a to vhodným lobbingem – připomínkováním zákonů v oblasti dopravy, informováním veřejnosti o dopravní problematice, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Členskou základnu dopravní sekce tvoří zástupci členských firem Hospodářské komory České republiky, představitelé významných organizací a odborníci působící v oblasti silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Sekce se zabývá také výstavbou dopravní infrastruktury, veřejnou dopravou a ekonomikou.

Tagy