EU version

Další změny v Polsku! PKP PLK hledá nového generálního ředitele

Další změny v Polsku! PKP PLK hledá nového generálního ředitele
foto: plk-sa.pl / Public domain/PKP PLK
08 / 03 / 2024

Dozorčí rada státní infrastrukturní železniční společnosti PKP PLK vyhlásila výběrové řízení na nového generálního ředitele. Způsob výběru je v linii deklarované vládou premiéra Donalda Tuska obsadit státem ovládané společnosti profesionálními manažery. Nová vláda je přesvědčena, že výběr vedení státních firem podléhal v minulosti politickým preferencím.

Přihlásit se mohli uchazeči s nejméně pětiletou praxí, z toho tříletou praxí v řídících funkcích a nejméně jednoroční praxí z vrcholové řídící struktury ve společnostech s více než 251 zaměstnanci, s obratem více než 50 milionů eur. Aktiva takové společnosti se měla pohybovat v bilanci nejméně 43 milionů PLN.

Specifikována byla také kritéria pro pohovory s uchazeči, které se uskuteční 18. března 2024. Zájemci musí prokázat znalost činností PKP PLK, procesu přípravy a realizace investic, údržby infrastruktury, řízení bezpečnosti a tvorby jízdního řádu a provozování železniční dopravy. Hodnotit se budou i schopnosti řídit a vést zaměstnance, znalost principů fungování obchodních společností se zvláštním důrazem na společnosti s majetkovou účastí státu a společnosti působící v holdingové kapitálové skupině PKP, znalosti zásad odměňování ve společnostech s majetkovou účastí státu, znalost omezení výkonu podnikatelské činnosti osob vykonávajících veřejné funkce.

Dále také znalost zásad správy a řízení společností a znalost právních předpisů vztahujících se na činnost společnosti, zejména zákona o železniční dopravě. Zkoumat se budou také dovednosti utvářet partnerské vztahy se zaměstnanci, zákazníky a s dodavateli, jakož i hodnocení efektivity provozu z pohledu dopravců, cestujících a zákazníků nákladní železniční dopravy.

Současně vypsala dozorčí rada výběrová řízení na všech šest uvolněných míst členů představenstva. Podmínky jsou stejné jako u generálního ředitele, navíc se vyžaduje na každé místo specificky oborová tříletá praxe – provoz infrastruktury, finance, údržba, realizace investic, strategie rozvoje a digitalizace.

Zdroj: redakce, PKP PLK

Tagy