EU version

Dále ze sněmu Hospodářské komory ČR: Přečtěte si, o čem mluvili dnešní speciální hosté

Dále ze sněmu Hospodářské komory ČR: Přečtěte si, o čem mluvili dnešní speciální hosté
foto: RAILTARGET/Dále ze sněmu Hospodářské komory ČR: Přečtěte si, o čem mluvili dnešní speciální hosté
31 / 05 / 2023

35. sněm Hospodářské komory začal projevy významných hostů a redakce RAILTARGET byla přítomna. Mezi nimi byl brzy již bývalý prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, premiér vlády Petr Fiala anebo ministr dopravy Martin Kupka. Podle jeho slov se letos do oblasti dopravy investuje 150 miliard korun s cílem především stavět vysokorychlostní tratě, trať z centra Prahy na Letiště a rozšířit síť dálnic. Více o jeho i ostatních projevech si přečtěte v našem článku.

Prvním řečníkem dne byl za chvíli již bývalý prezident Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý, který tuto pozici zastával již devět let. Po zvolení ve třech po sobě jdoucích volebních obdobích začal svůj projev poděkováním nejen členům Hospodářské komory, ale také vládě, se kterou komora úzce spolupracuje. Podle něj měla vláda situaci již dlouhou dobu vůbec nelehkou. Nicméně k pochvale a poděkování za umožnění paušální daně pro OSVČ, o kterou se HK ČR velmi zasadila, přišla i prosba o rychlejší spolupráci a větší zasazení o propagaci zájmů českých podnikatelů, a to nejen na národní, ale i mezinárodní scéně. Evropa podle něj směřuje k udržitelnosti, rovnosti a snižování ekonomické nerovnosti. Důležitým bodem je podle bývalého prezidenta také digitalizace a inovace. 

Hospodářská komora ČR

Jako druhý vystoupil současný předseda vlády Petr Fiala. Nejprve poděkoval všem přítomným za spolupráci. Následoval výčet opatření, které vláda v současném volebním období pro podnikatele přijala, jako je zrušení EET, silniční daně nebo zjednodušení registrace k DPH. Byl přijat také první antibyrokratický balíček a druhý je nyní v procesu schvalování. Velmi úspěšně hodnotil také zlepšení diplomatických cest, přičemž byla zmíněna zejména úspěšná cesta do Asie, která umožnila českým podnikatelům navázat vztahy se zahraničními partnery. Do konce roku by měla být také schválena změna zákona o hospodářské komoře. Dalším bodem hovoru byl konsolidační balíček 57 opatření s cílem snížit deficit státního rozpočtu na 147,5 miliardy. Cílem je také snížit úroveň dluhu na 1,2 % HDP v roce 2025. V rámci snižování dluhu dochází také k úsporám ve výši 20 miliard korun na provoz státu. V dopravním sektoru vláda plánuje masivní těžbu lithia pro automobilové baterie a podpořit tak automobilový sektor, který tvoří 10 % HDP.

Následoval projev místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka. Ten poděkoval za spolupráci v rámci covidové krize, která byla pro překonání tak náročného období velmi zásadní. Hlavní myšlenkou bylo, že růst ekonomiky státu je důsledkem růstu soukromého sektoru. Poté následoval projev Mariana Jurečkyho, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, o tom, jak čeští podnikatelé vytvářejí na trhu práce takové podmínky, že česká nezaměstnanost dlouhodobě dosahuje velmi nízké úrovně. Plánuje se také zavedení bonifikačního systému pro firmy, které zaměstnávají pracovníky ze třetích zemí. V České republice totiž v současné době chybí přes 300 tisíc lidí.

Pro naše čtenáře jistě jedním z nejzajímavějších projevů dnešního dne byla řeč ministra dopravy Martina Kupky, Podle jeho slov se letos plánují investice do dopravy v hodnotě 150 miliard korun. Schválen je také desetiletý plán s dvěma základními cíli: zavedení vysokorychlostních tratí a inovace dálničního systému. Letos ministerstvo dopravy také poprvé čerpá úvěr od Evropské unie ve výši 100 miliard korun na zelenou dopravu, především na rozvoj železnic. Jeden z plánovaných cílů je také výstavba železniční trati z centra Prahy na Letiště Václava Havla. Plánuje se také přechod na vysokorychlostní tratě, na jejichž realizaci se již shání potřebné finanční prostředky. Dalšími cíli jsou PPP projekty na rozšíření dálnic a zavedení digitalizace s cílem zjednodušit byrokracii. Kromě toho byla také zdůrazněna důležitost spolupráce mezi veřejnou správou a soukromými subjekty, které hrají hlavní roli v rozvoji dopravy.

Hospodářská komora ČR

Závěrem vystoupil čerstvý ministr školství Mikuláš Bek s projevem o kráse spolupráce s Hospodářskou komorou a o složité situaci, ve které se současné školství nachází. Nabídka míst ve školách totiž jednoznačně nestačí na poptávku ze strany studentů. Vystoupení hostů ukončil Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy, který zdůraznil možnosti spolupráce mezi Prahou a podnikateli a zmínil plánovanou železniční trať z Prahy na letiště.

 

Tagy