EU version

České dráhy chystají revoluční změny ve své struktuře a otevírají depa ostatním dopravcům. Je to dobrá obchodní příležitost, říká šéf ČD Bednárik.

České dráhy chystají revoluční změny ve své struktuře a otevírají depa ostatním dopravcům. Je to dobrá obchodní příležitost, říká šéf ČD Bednárik.
foto: České dráhy/Facebook/České dráhy
25 / 05 / 2021

České dráhy chystají revoluční změny, které povedou k dalším úsporám. Jejich vedení totiž začne s odborovými organizacemi projednávat jednu z největších změn organizační struktury v historii národního dopravce. Další změnou má být nabídnutí volných kapacit dep ČD ostatním dopravcům, což je pro národního přepravce dobrá obchodní příležitost.

Díky změnám v organizační struktuře by mělo dojít ke zjednodušení řízení. Neobejde se to však bez propouštění. Týkat se to má především manažerských pozic. Zjednodušení organizační struktury by mělo zamezit hlavně překrývání různých oblastí. „Základní změnou je rozdělení do tří divizí, každá bude rozdělena na tři oblasti. Ty se už nyní nebudou různě překrývat, ale budou pro všechny divize shodné,“ uvedl ke změnám organizační struktury Ivan Bednárik, předseda představenstva Českých drah.

Z manažerských pozic bude muset odejít asi 30 % lidí. Již dříve se předseda Ivan Bednárik vyjádřil ve smyslu, že pokud nechtějí České dráhy ztratit pětinu trhu v horizontu dvou let, musí být organizační struktura revidována tak, aby byla rychlejší a přinesla úsporu mzdových nákladů. České dráhy by mělo z 15 tisíc zaměstnanců opustit do tisíce lidí. Z velké části se však má jednat o přirozené odchody do důchodu. V českém železničním prostoru se však mluví i o tom, že má dojít i k zeštíhlení předsednictva, z pěti na tři členy.

Ivan Bednárik řeší optimalizační procesy od svého nástupu do vedení národního dopravce. Stejně postupoval i jako šéf ČD Cargo. Konkrétní procesy včetně propočtu úspor však představí až po jednání s odboráři. Bednárik tak opět potvrzuje roli dobrého manažera s vizí.

Největší divizí Českých drah by se měla stát osobní doprava. Plánuje se, že do ní přejde asi deset tisíc lidí. V této divizi budou zaměstnáni všichni, jejichž náplň práce souvisí s osobní přepravou. Bude se jednat například o strojvedoucí, průvodčí, ale i vozmistry nebo vlakvedoucí. Druhá divize má mít na starost údržbu a opravárenství. Třetí divize se bude zaměřovat na správu majetku.

Každá z výše uvedených divizí bude dále rozdělena do tří regionálních celků. Klíčovou změnou je, že tato regionální vymezení budou pro každou divizi stejná. Doposud tomu tak nebylo a existovala řada odlišností.

Velké změny se mají týkat divize údržby a opravárenství. Ukazuje se totiž, že některá depa nemají dostatek práce a zakázky od ČD k naplnění jejich kapacit prostě nestačí. Jako příklad můžeme uvést například depo v Liberci. Šéf Českých drah by rád nabídl služby údržby v tomto depu i jiným dopravcům.

Bednárikovým cílem je, aby všechna depa uměla provádět běžnou opravu vozů ČD. Každé depo by však mělo být specializováno na složitější opravy konkrétního typu drážního vozidla. Díky tomu by vznikla tzv. kompetenční centra. V nich by mohly být prováděny opravy pro konkrétní daný typ vozidla nejenom z vozového parku ČD ale i dalších dopravců. V Liberci by se tak například opravovaly motorové vozy Stadler RS1.

České dráhy tak mění dosavadní strategii. Zatímco dříve byly opravy konkurenčních dopravců odmítány, dnes je to bráno jako další možnost nastartování zdravé ekonomiky národního dopravce. Jak uvedl šéf Českých drah: „Je potřeba se na to dívat jako dobrou obchodní příležitost". 

 

 

Tagy