EU version

Čelní představitelé evropského železničního sektoru definovali své priority pro rok 2023

Čelní představitelé evropského železničního sektoru definovali své priority pro rok 2023
foto: CER/Čelní představitelé evropského železničního sektoru definují jeho priority pro rok 2023
27 / 09 / 2022

Při příležitosti 70. valného shromáždění Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) se 19. září v Berlíně sešli přední evropští generální ředitelé v oblasti železniční dopravy, aby zhodnotili a definovali priority pro činnost sdružení v roce 2023. Dr. Volker Wissing, německý spolkový ministr pro digitální technologie a dopravu, se připojil k pololetnímu statutárnímu zasedání sdružení a zúčastnil se plodné výměny názorů na železniční politiku. Na shromáždění vystoupil také Oleksandr Kamyšin, generální ředitel ukrajinských železnic, který hovořil o naprostém odhodlání Ukrajiny zachovat funkční železniční dopravu v této obtížné době a vyjádřil upřímnou vděčnost za trvalou podporu evropského železničního společenství.

Správní rada a výkonné ředitelství CER

Mandát stávajícího výkonného ředitele Dr. Alberta Mazzoly byl prodloužen na další dva roky. Valné shromáždění rovněž potvrdilo nového místopředsedu a jednoho nového člena řídícího výboru CER, který má nyní následující složení:

  • Sophie Dutordoir (generální ředitelka SNCB/NMBS) bude nyní působit jako místopředsedkyně spolu s Jean-Pierrem Farandouem (generální ředitel SNCF), Richardem Lutzem (generální ředitel DB) a Krzysztofem Mamińskim (generální ředitel PKP).

  • Zoltán Pafféri (předseda představenstva MÁV) se připojí ke stávajícím členům řídícího výboru Vincentu Ducrotovi (generální ředitel SBB), Luigimu Ferrarisovi (generální ředitel FSI), Tedu Söderholmovi (generální ředitel ASTOC/ Green Cargo), Jiřímu Svobodovi (generální ředitel SŽ), Isaíasovi Táboasovi Suarezovi (prezident RENFE), Marcu Wenglerovi (generální ředitel CFL) a Oliveru Wolffovi (výkonný ředitel VDV).

  • Andreas Matthä, generální ředitel Rakouských spolkových drah (ÖBB), pokračuje ve svém druhém dvouletém funkčním období ve funkci předsedy CER.

Předseda CER Andreas Matthä (generální ředitel rakouských spolkových drah ÖBB) řekl: "Je důležité, aby byl řídící výbor CER regionálně vyvážený, aby odrážel různé priority a aby se zasazoval o rozmanitost. Generální ředitelka SNCB Sophie Dutordoir bude jako nová místopředsedkyně CER zastupovat zájmy našich železnic a bude vynikajícím vzorem pro všechny ženy v železničním sektoru. Jsem také rád, že nový generální ředitel společnosti MÁV Zoltán Pafféri bude pokračovat v evropském angažmá společnosti MÁV v řídicím výboru CER."

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: "Rád bych upřímně poděkoval členům a předsedovi CER za jejich trvalou důvěru a podporu. Dva roky byly pro toto odvětví náročné, protože pandemie COVID, válka na Ukrajině a současná energetická krize přinesly mnoho výzev. Železnice však prokázala a nadále bude prokazovat svou odolnost a své kvality coby páteře udržitelné mobility. Těšíme se na úspěšnou dohodu o TEN-T a na zásadní investice do železnic, které umožní železnici naplno využít její potenciál a sehrát klíčovou roli při plnění ambiciózních cílů Green Dealu."

 

Tagy