EU version

Budimex získal významnou zakázku na úseku dálnice D35. Bude expandovat i na železnici?

Budimex získal významnou zakázku na úseku dálnice D35. Bude expandovat i na železnici?
foto: Budimex / Public Domain /Vizualizace Džbánov-Litomyšl
26 / 03 / 2024

Budimex expanduje na český trh! Přináší své know-how! Získal od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) významnou zakázku na výstavbu úseku dálnice D35.

Hodnota zakázky je cca. 148,7 mil. EUR a představuje významný okamžik pro expanzi Budimexu na český trh. Tento projekt zahrnuje výstavbu 147 objektů včetně mostů , nadjezdů a nadjezdů , dále 6,3 kilometru protihlukových stěn a rekonstrukci 16 kilometrů místních komunikací. Očekává se, že bude dokončena do roku 2027.

Dálnice D35 je považována za klíčový severojižní koridor v České republice. Nabízí životaschopnou alternativu k přetížené dálnici D1 a hraje  zásadní roli v mezinárodní dopravě.  Zahájení výstavby se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2024. Začátek bude na křižovatce Džbánov směrem na severozápad Litomyšle, případně napojením na dálnici D35 Litomyšl - Janov.

BUDIMEX / Public domain

BUDIMEX / Public domain 

"Výběr naší nabídky posiluje pozici Budimexu na českém trhu, kde jsme za poslední 2 roky podali více než 30 nabídek," říká  Artur Popko, předseda představenstva Budimex SA. „Výstavba tak důležitého úseku pro celostátní silniční síť je také výbornou příležitostí k přenosu našeho know-how a osvědčených postupů získaných při realizaci stovek kilometrů dálnic v Polsku do zahraničí,“ dodal.

Za zmínku stojí i to, že loňský rok byl  pro Budimex přelomový. Znamenal masivní expanzi  na zahraniční trhy, včetně významných projektů na Slovensku a v České republice.

Tagy