EU version

Budimex se připojil k elitnímu konsorciu pro výstavbu nového železničního spojení Rail Baltica v Lotyšsku

Budimex se připojil k elitnímu konsorciu pro výstavbu nového železničního spojení Rail Baltica v Lotyšsku
foto: Rail Baltica / Public domain/Rail Baltica
02 / 01 / 2024

Konec roku znamenal významný pokrok v oblasti evropského železničního spojení, když byla podepsána smlouva na výstavbu trati Rail Baltica v Lotyšsku v hodnotě 3,7 miliardy EUR. Stavbou 230 kilometrů dlouhé vysokorychlostní železnice bylo pověřeno konsorcium ERB RAIL, jehož členy jsou polská společnost Budimex, francouzská Eiffage Génie Civil a italská Rizzani de Eccher.

Cílem tohoto projektu, který bude zahájen v roce 2024 a potrvá osm let, je začlenit pobaltské země do evropské železniční sítě a vytvořit důležité spojení mezi Tallinnem a Varšavou.

Rail Baltica / Public domain

Budimex, který má v konsorciu 30% podíl, bude zodpovědný za výstavbu klíčových inženýrských objektů a pokládku trati na tomto transformujícím se úseku. Projekt zahrnuje výstavbu 175 inženýrských staveb a 11 přechodů pro zvířata, což značí jeho obrovský rozsah a složitost. Je pozoruhodné, že projekt získává významnou finanční podporu, přičemž 85 % financuje Evropský fond pro propojení Evropy a 15 % Lotyšská republika.

Artur Popko, generální ředitel společnosti Budimex SA, zdůrazňuje, že tento podnik je pro Polsko velkým úspěchem, který ho staví do pozice klíčového hráče v této největší lotyšské investici do infrastruktury. "Je to [také] úspěch pro naši zemi - Polsko - že bude generálním dodavatelem největší investice do infrastruktury v Lotyšsku v celkové hodnotě přesahující 16 miliard PLN," řekl Popko.

Rok 2023 byl pro společnost Budimex klíčový a znamenal pro ni silnou expanzi na zahraniční trhy, včetně významných projektů na Slovensku a v České republice. Mezitím je Rail Baltica součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T), která představuje zásadní krok v regionálním a hospodářském sjednocování EU. Je navržena tak, aby posílila obchod, podpořila jednotný evropský trh a nabídla udržitelnou dopravní alternativu, která významně přispěje ke snížení emisí CO2.

 

Tagy