EU version

AROS a odborári sa zhodli: Je potrebné podporovať JVZ a nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za železničnú dopravnú cestu

AROS a odborári sa zhodli: Je potrebné podporovať JVZ a nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za železničnú dopravnú cestu
foto: AROS / Public domain/AROS
02 / 12 / 2023

Asociácia železničných dopravcov Slovenska a odborári z Odborového Združenia Železničiarov uviedli. V Programovom vyhlásení vlády SR chýba bod o jednotlivých vozňových zásielkach, ale aj zmienka o tom, ako sa bude ďalej vyvíjať cena za železničnú dopravnú cestu.

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) bude bojovať za podporu JVZ a za stabilný a predvídateľný rámec spoplatnenia železničnej dopravne cesty, aj keď nie sú tieto body zahrnuté v Programovom vyhlásení vlády SR.

Odborári z Odborového Združenia Železničiarov (OZŽ) sa zhodli, že chýba jasná koncepcia dopravnej politiky štátu, nakoľko z pohľadu železničného sektora je nedostatočná. Sú názoru, že železničný sektor je dlhodobo podfinancovaný a to vo všetkých oblastiach. Ich návrhom je, aby sa riešili tri okruhy. Infraštruktúra ŽSR, osobná železničná doprava a nákladná železničná doprava.

Tvrdia, že je dôležité nastaviť systémové financovanie železničnej infraštruktúry a taktiež, že štát musí vyčleniť finančné prostriedky pre ŽSR na obnovu, rozvoj a zvyšovať bezpečnosť, kvalitu a rýchlosť železničnej dopravnej cesty. Kompenzovať výpadok tržieb ŽSR a nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za železničnú dopravnú cestu.

Sú názoru, že by sa malo pokračovať v adresnom poskytovaní zliav z poplatku za dopravnú cestu tak, aby do roku 2030, resp. 2050 železničiari naplnili záväzky Slovenskej republiky, k nariadeniam Európskej únie vo vzťahu k množstvu prepraveného tovaru po železnici. A zvýhodniť železničnú dopravu, ako zelenú a bezpečnú dopravu, zrovnoprávniť železničnú s cestnou dopravou.

Povedali, že JVZ trápia ZSSK CARGO už veľa rokov a sú pre firmu nerentabilné. Viac ako 10 rokov ZSSK CARGO ale aj oni poukazujú a žiadajú o podporu na tento neriešiteľný stav.  Na JVZ je naviazaných viac ako 1000 zamestnancov, ktorí by pri ukončení JVZ prišli o prácu čo by bolo pre odborárov veľké sklamanie.

Tagy