EU version

ANALÝZA: Preprava ukrajinského obilia do Európskej únie

ANALÝZA: Preprava ukrajinského obilia do Európskej únie
foto: Archív RAILTARGET/ANALÝZA: Preprava ukrajinského obilia do Európskej únie
04 / 10 / 2023

Zajtra sa bude konať na prekladisku v Čiernej nad Tisou tlačová konferencia ministra dopravy SR Pavla Lančariča. Témou konferencie bude transport ukrajinského obilia. O problematike bude rozprávať aj generálny riaditeľ ZSSK CARGO Roman Gono, či výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.

Ukrajina je známa ako obilnica, ale aj sýpka Európy a, je piatym najväčším vývozcom pšenice na svete. Minulý rok sa úrodné polia zmenili na bojovú zónu. Kvôli prebiehajúcemu konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom sa obchod s obilím pozastavil. Ukrajina spolu s Ruskom podľa viacerých zdrojov exportovali do sveta  ročne 25 až 30% svetového vývozu pšenice. Približne 47% svetového obchodu tvorila slnečnica z Ukrajiny, 19% repa a 18% jačmeň. Zatvorením prístavov a zariadení sa vývoz z Ukrajiny znížil o skoro 60%. Rusko obmedzilo export jačmeňa, žita a pšenice, aby zabezpečilo dodávky pre občanov a chránilo ich pred prudkým zvýšením cien.

Po invázii Ruska na Ukrajinu a jeho blokáde ukrajinských prístavov sa ukrajinské obilie a ďalšie poľnohospodárske produkty nemohli dostať do svojich destinácií. Situácia ohrozovala celosvetovú potravinovú bezpečnosť a bolo nutné vytvoriť alternatívne logistické trasy s využitím všetkých vhodných spôsobov prepravy. Slovensko ponúka prepravu ukrajinského obilia po železnici. Slovensko navrhlo vytvoriť dopravný koridor z Ukrajiny po železnici do riečneho prístavu v Bratislave a následne po Dunaji do rumunského čiernomorského prístavu Konštanta. Odtiaľ by obilie putovalo do Afriky.

Časom sa pre nedostatok vozňov začali hromadiť vlaky na hranici s Ukrajinou. Tovar sa v Čiernej nad Tisou sa musel prekladať zo širokého rozchodu na úzky. Za normálnych okolností prišiel prepravca tovaru, na ktorého čakal na úzkom rozchode dostatočný počet vlakov, kde sa tovar preložil. Počas konfliktu na Ukrajine sa tento proces často robil chaoticky, neriadene, čo spôsobilo hromadenie vlakov. 

Minulý rok v júni sa v Čiernej nad Tisou otvorilo prekladisko, odkiaľ sa železnicou vozilo ukrajinské obilie do celého sveta. Železničná doprava  nemôže konkurovať tej lodnej. Nakoľko dve sýpky naplnia jednu loď a preložiť taký náklad do vlaku by trvalo mesiac. Problém prevozu obilia železnicou je v tom, že Ukrajina má širšie koľajnice ako Slovensko, či iné krajiny smerom na západ. Vagóny je preto nutné v Čiernej nad Tisou prekladať. Technológia, ktorá sa na prekladisku používala bola stará.

Časom sa stále viac a viac prehlboval problém s vysokými cenami potravín. K rekordným cenám potravín prispeli aj obavy z prerušenia dodávok obilia z Ukrajiny.  Európska komisia umožnila bezcolný tranzit ukrajinského obilia územím členských štátov do tretích krajín. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia uskutočnila jedinú prepravu pšenice z Ukrajiny v júli, v objeme  685 ton.

Ukrajinské obilie rozhádalo Európu. Slovensko so susednými krajinami predĺžilo zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít. To najprv vyvolalo ostrú reakciu Kyjeva. No neskôr sa slovenská a ukrajinská strana dohodli na spoločnom postupe.

Tranzit  je cez krajinu povolený,  no väčšina plodín smeruje ďalej do Únie a Afriky. Podľa farmárov je embargo dobrým rozhodnutím, ukrajinské obilie vidia ako hrozbu.

A ako to celé začalo?

Rusko zablokovalo Ukrajine ich tradičné námorné cesty, ktorými vyvážalo obilie. Preto Kyjev hľadal na export pozemné trasy. Farmári v strednej Európe, medzi ktorými sa nachádza aj Slovensko sa začali na prísun lacného ukrajinského obilia sťažovať, pretože mu nedokázali konkurovať. Zákaz dovozu pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien zaviedli na jar Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko.

Tagy