EU version

Akční plán společnosti Deutsche Bahn a Německého svazu letecké dopravy na ochranu klimatu zažívá první úspěch

Akční plán společnosti Deutsche Bahn a Německého svazu letecké dopravy na ochranu klimatu zažívá první úspěch
foto: Deutsche Bahn/Akční plán společnosti Deutsche Bahn a Německého svazu letecké dopravy na ochranu klimatu zažívá první úspěch
17 / 02 / 2023

Dva roky po podpisu společného akčního plánu v dubnu 2021 Německý svaz letecké dopravy (BDL) a Deutsche Bahn (DB) společně vykázaly první kladnou bilanci. Cílem akčního plánu je zvýšit atraktivitu a udržitelnost dopravní nabídky a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy. Za tímto účelem se partneři zaměřují na lepší propojení jednotlivých druhů dopravy a další přesun dopravy z letecké na železniční.

V první polovině roku 2023 dosáhne vnitrostátní německá letecká doprava přibližně 56 % úrovně roku 2019. Přestože letecká doprava po propadu v souvislosti s pandemií opět roste, je zde patrný trend dalšího přesunu vnitrostátní dopravy na krátké vzdálenosti na železnici. Zejména služeb Sprinter společnosti Deutsche Bahn využívá více cestujících než kdykoli předtím. V loňském roce zaznamenaly tyto rychlé spoje mezi metropolemi nárůst poptávky o 45 % oproti roku 2019.

K úspěchu akčního plánu významně přispělo nejen rozšíření služeb Sprinter, ale také rozšíření služeb feederu a zlepšení nabídky spolupráce, jako je například Lufthansa Express Rail. V říjnu 2021 byla poptávka po této společné feederové službě DB a Lufthansy na frankfurtské letiště již na úrovni předkrizového roku 2019. V loňském roce se poptávka opět zvýšila o 25 %.

Michael Peterson, člen představenstva DB pro dálkovou osobní dopravu: "Všude tam, kde spolupracuje letecká a železniční doprava, zaznamenáváme dvouciferný růst. Součástí tohoto úspěchu je i naše rozšířená zásobovací doprava na největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Pokud se nám podaří inteligentně propojit oba druhy dopravy, získáme více lidí pro řetězce mobility šetrné ke klimatu."

Jost Lammers, prezident Německého svazu letecké dopravy: "Jsem velmi rád, že se nám podařilo společně prosadit další projekty pro lepší propojení železniční a letecké dopravy. Zlepšujeme tak nabídku mobility pro cestující, přispíváme k ochraně klimatu v odvětví dopravy a zajišťujeme konkurenceschopnost německé letecké dopravy. K dosažení dalšího pokroku však potřebujeme také podporu spolkové vlády pro urychlený rozvoj infrastruktury."

Spolupráce zlepšuje spojení s frankfurtským uzlem

Důležitým prvkem akčního plánu je rozšíření přípojných služeb. Například byla výrazně rozšířena služba Lufthansa Express Rail. Díky ní si mohou cestující společnosti Lufthansa rezervovat celou cestu, včetně cesty na letiště Frankfurt a zpět na ICE, na jednu jízdenku prostřednictvím společnosti Deutsche Lufthansa. Nabídka nyní zahrnuje téměř všechny vnitrostátní německé destinace společnosti Deutsche Lufthansa (celkem 24 destinací, tj. sedm destinací navíc oproti roku 2021). Počet spojů se téměř zdvojnásobil ze 135 na 240 cest denně.

Pokud se podíváme na jednotlivé linky, je úspěch obzvláště patrný. Například letiště Münster-Frankfurt: Od doby, kdy byl Münster zařazen do sítě Lufthansa Express Rail a spojení s frankfurtským letištěm bylo dále vylepšeno o další zastávky ICE a hodinové spoje, vzrostla poptávka o 27 %.

Infrastrukturní projekty pro posílení sítě

Obnova a rozšíření železniční infrastruktury je předpokladem pro ještě silnější propojení letecké a železniční dopravy. V prosinci loňského roku byla mimo jiné zprovozněna přibližně 60 km dlouhá vysokorychlostní trať Wendlingen-Ulm. Zkracuje jízdní dobu mezi Stuttgartem a Mnichovem. Je také základem pro napojení stuttgartského letiště na dálkovou osobní železniční dopravu (SPFV) po dokončení projektu železnice Stuttgart 21.

Deutsche Bahn a BDL se shodují, že napojení mnichovského letištního uzlu na síť ICE by mělo být řešeno přednostně. Cestující na mnichovské letiště a z něj budou v příštích letech využívat druhou hlavní linku mnichovské S-Bahn. Společně s Erdinger Ringschluss zlepší spojení mezi mnichovským letištěm a železniční sítí. Se zahájením výstavby přibližně čtyři a půl kilometru dlouhé trati z letiště do Schwaigerlohu v listopadu 2022 bude Erdinger Ringschluss dále pokračovat. Cílem společnosti DB je, aby byl úsek uveden do provozu do konce roku 2025. V dalším kroku DB a letecký průmysl mezitím předložily spolkové vládě návrh na novou trať podél dálnice A9 z Ingolstadtu do Mnichova s napojením na letiště a lobbují za její rychlé zařazení do plánů spolkové vlády.

Další linky Sprinter urychlí spojení

Cestovní časy jsou rozhodujícím kritériem při výběru dopravního prostředku. Zejména vlaky Sprinter proto představují alternativu k letecké dopravě. Síť vlaků Sprinter společnosti DB se mezitím rozrostla na jedenáct linek Sprinter. S novými přímými spoji na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem - ústředním uzlu letecké dopravy v Německu - nabízí DB od prosincové změny jízdního řádu rychlejší alternativy k navazujícím letům. Celkově DB v letošním roce zvýšila počet dostupných míst na frankfurtském letišti až o 60 % ve srovnání s rokem 2022.

Zdroj: Deutsche Bahn

Tagy